Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Foto's van je werksituatie

Roland Philippo 11 december 2012 8751

App

Om geïnteresseerden en potentiële opdrachtgevers een goed beeld te geven van hoe onze assessoren werken, kunnen we foto's van je eigen praktijksituatie goed gebruiken. Echte foto's werken nou eenmaal beter dan foto's uit een publiek beschikbare beeldbank.

Lees het artikel

Integratie van de kijkwijzer KBA

Roland Philippo 11 december 2012 7524

AmsterdamKBA

Met goedkeuring van het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam zijn we een traject gestart om de KBA-kijkwijzer te integreren in onze iPad-applicatie. Het is binnenkort mogelijk om leerkrachten op Amsterdamse scholen te observeren op basis van deze checklist.

Lees het artikel

De Kwaliteitswijzer van Amsterdam

Roland Philippo 6 december 2012 8849

AmsterdamKBA

Gemeente en schoolbesturen presenteren morgen de Kwaliteitswijzer. In één oogopslag kunnen ouders zien welk oordeel de inspectie geeft over een school, welke schooladviezen worden gegeven en hoe leerlingen in de groepen 2, 3, 4 en 6 scoren op rekening, technisch- en begrijpend lezen.

Lees het artikel

Praktijkvoorbeeld KBA-kijkwijzer

Roland Philippo 4 december 2012 8412

AmsterdamKBA

De rekenles van Maartje Korsten (25) van de De Visserschool in De Baarsjes werd gefilmd en dient als voorbeeld voor andere Amsterdamse leerkrachten. Onderstaand artikel toont de kracht van een instrument als de Competentie Thermometer.

Lees het artikel

Sociale wenselijkheid assessments

Daniel Hoopman 17 november 2011 2903

AssessmentInteressesPersoonlijkheid

Sociaal wenselijke antwoorden op vragenlijsten in assessments. Rond 1900 was Craniometrie – het meten van schedels – een serieuze wetenschap. Aan de hand van bijvoorbeeld de buitenmaten van de schedel, de hoogte van het voorhoofd en de afstand tussen de ogen werden ook uitspraken gedaan over het karakter en kwaliteiten van mensen. Dat laatstgenoemde deel van de craniometrie wordt frenologie genoemd.

Lees het artikel

Onderwijsassessments op Vives.nl

Roland Philippo 17 mei 2011 7579

AssessmentOnderwijs

Op de website Vives.nl wordt in een artikel uitgebreid aandacht besteed aan de Competentie Thermometer. De vernieuwende iPad applicatie past binnen de groeiende rol van ICT binnen het onderwijs. Niet alleen voor de klas, maar ook bij ondersteunende en adviserende diensten wordt de rol van ICT steeds belangrijker.

Lees het artikel