De ervaringen van Mark van der Veen

Roland Philippo 4334

"Als leraar en lerarenbegeleider in het basisonderwijs ben ik me bewust van de cruciale rol die de leerkracht speelt. Ik vraag me altijd af of en hoe het nog beter kan, waarbij iedere aanpassing daadwerkelijk tot verbetering moet leiden. Ik ontzie mijn eigen professionalisering niet en vind het belangrijk om kennis te delen. Mede daarom heb ik 'OnderWijzer' opgericht, waarmee ik een bijdrage wil leveren aan een sterker onderwijsveld. Belangrijkste motto’s: 'zoek geen antwoorden, maar stel vragen' en 'de leerkracht maakt de methode, de methode niet de leerkracht."

In november 2016 was ik op bezoek bij Mark van der Veen. Mark geeft les aan groep 6 van de Rotterdamse Schoolvereniging, een schoolvereniging met twee basisscholen waar circa 50 medewerkers werkzaam zijn. Naast zijn functie in de groep heeft hij ook de functie lerarenbegeleider. Hiermee werkt hij binnen de school onder meer aan het professionaliseringsbeleid en denkt hij mee bij vragen van collega’s over de dagelijkse lespraktijk. Ook geeft hij lezingen, verzorgt hij workshops en is hij enthousiast blogger op zijn eigen site.

De onderwijzer centraal

Mark geeft aan dat er op zijn blog artikelen mét, maar ook zonder wetenschappelijke onderbouwing staan. Deze laatste blogs zijn vooral discussiërend van aard. In de Onderwijs2032-discussie wijst hij wel op de wetenschappelijke basis. Hier volgen enkele links die wat mij betreft meer dan lezenswaardig zijn:

Mark van der Veen van OnderwijzerCentraal

"Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kritisch kijken naar hun dagelijkse lespraktijk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In de complexe wereld van het onderwijs hebben veel personen namelijk een mening over wat het beste is voor leerlingen, worden regelmatig onderzoeken aangehaald en gaan ook veel mythes rond die als waarheid worden gezien. Een kritische blik is dan ook belangrijk om te komen tot een goed onderbouwde aanpassing van de dagelijkse gang van zaken in het klaslokaal."

Op 21 januari 2016 geeft Mark een lezing op ResearchED getiteld Kritisch denken bij vernieuwen in het onderwijs.

Onze assessmentmethode onder de loep

Wij hebben Mark benaderd om hem te vertellen over de Competentie Thermometer en om met hem in gesprek te gaan over goed onderwijs en over effectief leerkrachtgedrag. Zie ook mijn vorige blog naar aanleiding van het bezoek aan Renée van Eijk van BOOR en Leraren met Lef.

Mark steekt zijn mening over de Competentie Thermometer niet onder stoelen of banken, getuige de volgende reactie.

"Niemand kan ontkennen dat de Competentie Thermometer een krachtig middel is dat leerkrachten kan helpen zichzelf te verbeteren. Niet alleen is observeren m.b.v. deze methode objectiever dan een gebruikelijk klassenbezoek, ook de concrete tips die geautomatiseerd uit het rapport voortkomen, geven veel houvast. Het rapport geeft op basis van wetenschappelijke literatuur concreet het geobserveerde gedrag weer. De subjectiviteit van een klassenconsultatie wordt tot een minimum beperkt. Kortom: een zeer nuttig en krachtig middel dat leerkrachten aan kan zetten tot nadenken over het eigen gedrag en houvast biedt voor verdere ontwikkeling."

Over de concrete ontwikkeltips

Wij lichten graag een tipje van de sluier op met betrekking tot die geautomatiseerde ontwikkelsuggesties. Wanneer een leraar bij een bepaalde competentie nog net in of onder de benchmark scoort, dan wordt er automatisch een ontwikkelsuggestie in de rapportage opgenomen bij de betreffende competentie. Die ontwikkeltip is volledig aanpasbaar. Wanneer de score van de leerkracht op een bepaalde competentie hoger is, dan verschijnt niet automatisch een ontwikkelsuggestie. Assessoren kunnen in zo'n geval gebruik maken van een uitgebreide database met een diversiteit aan concrete ontwikkelsuggesties en deze vervolgens -al dan niet in aangepaste vorm- overnemen in de rapportage. Hiermee krijgt de deelnemer direct héél concrete handvatten aangereikt om te groeien in professionaliteit.

Afsluitend over Mark

Mark studeert onderwijskunde aan de Open Universiteit en hoopt zijn studie begin 2017 af te ronden. In het kader van zijn opleiding doet hij onderzoek naar de motivatie en kennis die leerkrachten hebben met betrekking tot het Lerarenregister.

Na de afronding van zijn studie heeft hij extra tijd om zijn bevlogenheid m.b.t. het onderwijs ten toon te spreiden in de vorm van interessante blogs. Ik vond het een mooie ervaring om bij hem te gast te zijn en te zien hoe belangrijk het is om kinderen een gedegen basis te bieden. De kracht van eenvoud is een credo dat zeer van toepassing is op zijn lesgeven. Mark, houd ons van je bevindingen op de hoogte!