Methode Onderbuik

Roland Philippo 12 december 2017 2060

Bij het vaststellen van de kwaliteit van medewerkers in het onderwijs (voor het grootste deel leraren) in het algemeen en bij doen van klassenobservaties in het bijzonder kiezen sommige schoolleiders voor de Methode Onderbuik. De methode werkt heel eenvoudig, iedereen kan het leren, er is geen specifieke kennis voor nodig, evenmin specifieke vaardigheden. Jarenlange praktijkervaring als schoolleider waarborgt een optimale inzet van de methode.

Het gaat -in geval van een observatie- als volgt: een schoolleider zit gedurende een niet nader bepaalde tijd achter in de klas (met of zonder pen en papier, dit naar eigen inzicht) en zet al zijn zintuigen in. Hij ruikt, proeft en snuift alles op, vormt zich een beeld van de geobserveerde leraar en laat de leraar na het bezoek weten wat hij vond. Het registreren van de bevindingen is niet persé nodig, deze kunnen gewoon besproken worden waarna afspraken worden gemaakt voor de volgende keer. Bij de andere leraren kiest de schoolleider rekening houdend met een gestandaardiseerde werkwijze uiteraard voor een identieke aanpak. Prettig is ook dat bij de methode een ongeschreven handleiding hoort. Je kunt dus geheel op basis van je eigen referentiekader aan de slag. Een korte investering in tijd, een minimale investering in geld. Handig toch als je efficiënt wilt werken en ook wilt inzetten op kwaliteitsverbetering? Let’s make education better...

Een saillant detail is dat Methode Onderbuik vooralsnog niet is aangemerkt als beproefde observatie-methode. Misschien komt dat nog, misschien ook niet.

Reacties