Raad van State kritisch over verplicht lerarenregister

Roland Philippo 2516

Het ministerie van Onderwijs heeft het advies van de Raad van State om een verplicht lerarenregister te lanceren naast zich neergelegd. De Raad is van mening dat de invoering onder de huidige omstandigheden prematuur is en adviseert daarom om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Logo lerarenregister

Als belangrijkste adviseur van de overheid is het vreemd dat het ministerie van OCW het advies van de Raad negeert. Op maandag 25 april ging het wetsvoorstel over het lerarenregister toch naar de Kamer. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is het plan geopperd om alle bevoegde docenten uit het primair-, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs verplicht op te nemen in een lerarenregister. Op dit manier is precies te zien welke docenten werk maken van professionalisering en bijscholing. De leerkrachten die dat niet doen, kunnen een aantekening krijgen en zelfs geschorst worden.

De Raad van State is het met die inhoud niet eens en oppert dat de kwaliteit van het onderwijs begint bij het terugdringen van het lerarentekort en het aanpakken van docenten die onbevoegd lesgeven. Daarnaast vindt de Raad het register met twee maten meten. Zo wordt daarmee enkel aan bevoegde leraren eisen gesteld, terwijl dat niet opgaat voor onbevoegde leraren omdat die niet geregistreerd staan. Dat zou er toe kunnen leiden dat onbevoegde leraren door kunnen werken, terwijl bevoegde collega's (die weliswaar niet aan de bijscholingseisen voldoen) de klas moeten verlaten.

Onduidelijkheid aan welke eisen de beroepsgroep van docenten moet voldoen is volgens de Raad van State onwenselijk. Het voorgestelde register is om die reden onvergelijkbaar met beroepsregisters van bijvoorbeeld artsen of advocaten. Het lerarenregister zou een inventarisatie worden met gevolgde bijscholingscursussen.

Daarnaast is het onduidelijk wat er gebeurt met bevoegde docenten die niet langer aan de eisen voldoen. Hoewel die gewoon in dienst van de school kunnen blijven, zouden die geen les meer mogen geven.

Initiatief van de Onderwijscoöperatie

Het wetsvoorstel voor het register is een initiatief van de Onderwijscoöperatie – waar lerarenorganisaties zoals de Algemene Onderwijsbond en Beter Onderwijs Nederland in zijn verenigd. De coöperatie laat bij navraag weten dat er langzaam en zorgvuldig naar de invoering van het register wordt toegewerkt. In 2017 moeten leraren zich verplicht inschrijven. Tussen 2018 en 2022 wordt bijgehouden of je voldoende aan nascholing hebt gedaan. En pas in 2026 zullen er consequenties zijn voor leraren en docenten die zich niet bijscholen.