Subsidie Amsterdamse Lerarenbeurs PO en VO

Roland Philippo 8251

De gemeente Amsterdam geeft tot 22 april 2016 geeft subsidie voor de Amsterdamse Lerarenbeurs in het kader van het lokale onderwijsbeleid. De basistraining van de Competentie Thermometer komt daarvoor in aanmerking.

Leraren en schoolleiders kunnen de Amsterdamse Lerarenbeurs alleen via het eigen schoolbestuur aanvragen. De aanvragen van de leraren dienen door de schoolleider verzameld en daarna via het schoolbestuur ingediend te worden. De schoolbesturen dienen de aanvragen per school middels eHerkenning in.

Aanvraagperiode subsidie

Voor het schooljaar 2016-2017 kun je van 14 maart 2016 tot en met 22 april 2016 subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie meer aanvragen voor het schooljaar 2015-2016.

Je kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten

 1. het volgen van een leergang of cursus;
 2. het volgen van een coachingstraject;
 3. het uitvoeren van een onderzoeksproject of innovatietraject;
 4. het verdiepen of vernieuwen van een curriculum, methode, didactische/pedagogische aanpak of klassenmanagement;
 5. het versterken van de vakkennis door middel van een docentenstage (stage bij een werkgever);
 6. het faciliteren van een professionele leergemeenschap (peer-feedback);
 7. uitwisselingsprogramma van een leraar met een collega van een andere school, ongeacht het type onderwijs;
 8. overige activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de professionaliseringsdoelen van de leraar of schoolleider.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen

 • Een leraar is bevoegd volgens de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO). Deze bevoegdheidseis geldt niet voor de schoolleiders;
 • De leraar of schoolleider werkt op een Amsterdamse school voor basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • De leraar of schoolleider heeft een aanstelling van minimaal 0,4 fte;
 • De leraar of schoolleider kan slechts één keer gebruik maken van een Amsterdamse Lerarenbeurs in de periode van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019. Deelname aan een groepsaanvraag voor de Amsterdamse Lerarenbeurs telt hierbij ook.

Leraren en schoolleiders stemmen in met deze spelregels

 • Je werkt mee aan onderzoek voor de evaluatie van de Amsterdamse Lerarenbeurs;
 • Je stelt de ervaringen en ontwikkelde producten die gerealiseerd zijn met inzet van de Amsterdamse Lerarenbeurs op verzoek ter beschikking aan andere leraren en scholen;
 • Wanneer je voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten een externe deskundige inschakelt, mogen de kosten hiervoor niet hoger zijn dan € 125,- per uur (exclusief BTW);
 • De vergoeding van de vervanging van een personeelslid is maximaal € 50,- per klokuur;
 • Zet je de Amsterdamse Lerarenbeurs in als bijdrage voor het volgen van een master- of bacheloropleiding? Dan moet je aantonen dat je een beroep hebt gedaan op de landelijke lerarenbeurs, en hier geen recht meer op heeft;
 • De Amsterdamse Lerarenbeurs wordt benut voor activiteiten in het schooljaar 2016-2017.

Subsidie Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan gebruikt worden als aanvulling op het ontwikkelingsbudget van een leraar of schoolleider. De totale kosten kunnen daarom afwijken van het aangevraagde subsidiebedrag. Voor meer informatie over de Subsidie Amsterdamse Lerarenbeurs verwijzen we je naar de website van de Gemeente Amsterdam. Je leest daar ook hoe je de subsidie kunt aanvragen en op welke manier deze uitbetaald wordt.

Meer over de subsidie