The proof of the pudding is in the eating

Roland Philippo 10 juni 2021 6816

De Competentie Thermometer is al 10 jaar voor het onderwijs beschikbaar en was dus in 2011 in aanleg ‘af’.

Na een zorgvuldige pilot, een nieuwe toetsing en bepaalde aanpassingen constateerden we dat het invullen en het rekenwerk op de achtergrond ook ‘gevoelsmatig’ bij alle experts die het instrument inzetten, leidt tot herkenning én erkenning van de uitslag in relatie tot wat zij waargenomen hebben.

We wisten dat het goed zat. Met andere woorden: er is een hoge mate van overeenstemming tussen de uitkomst van het observatie-instrument en de waardering die de assessor in kwestie zelf had willen geven puur op basis van zijn ‘intuïtie’ als professional. Alle onbewuste en bewuste kennis die de professional met zich meeneemt naar een observatie zijn door ons dus blijkbaar succesvol gevat in een instrument dat expliciet maakt waar op gelet is en hoe die punten zijn gescoord.

We brengen je graag in contact met onze klanten zodat zij uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe waardevol De Competentie Thermometer is, want wij en zij weten dat de pudding nog steeds meer dan prima smaakt!

Reacties