PO-Raad ontwikkelt toetsingskader lesobservatie-instrumenten

Roland Philippo 3230

Om vaart te zetten achter de professionalisering van leraren, heeft de PO-Raad met de vakbonden in de CAO-PO 2014-2015 afgesproken om een beproefd lesobservatie-instrument te gebruiken. Om te checken welke ontwikkelaars daadwerkelijk een gevalideerd instrument aanbieden, heeft ze nu een toetsingskader laten ontwikkelen.

Toetsingskader observatie-instrumenten primair onderwijs


Voor schoolleiders, directeuren en IB'ers is de inzet van de PO-Raad om een beproefd observatie-instrument te gebruiken voor het professionaliseren en begeleiden van (startende) leraren je waarschijnlijk bekend. Om het aanbod van observatie-instrumenten voor het primair onderwijs inzichtelijk te maken, heeft de raad een inventarisatie gemaakt. Op pagina 20 (1.10) van de Wijzer over Zien en Kijken valt te lezen dat de Competentie Thermometer is opgenomen in die inventarisatie.

Veel van de geïnventariseerde instrumenten blijken weliswaar gebaseerd te zijn op - in meer of mindere mate - gevalideerde bronnen, maar zijn dat zelf niet altijd. Om de kwaliteit van observatie-instrumenten te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren, heeft het Kohnstamm Instituut op verzoek van de PO-Raad een toetsingskader ontwikkeld. Daarin wordt geconcretiseerd wat onder de term ‘beproefd observatie-instrument’ wordt verstaan.

Download toetsingskader

Het toetsingskader voor ontwikkelaars

Op 19 oktober 2016 ontvingen wij een brief van Simone Walvisch (vicevoorzitter PO-Raad), inclusief het toetsingskader observatie-instrumenten voor het primair onderwijs voor ontwikkelaars. Ze vraagt de Competentie Thermometer als vertegenwoordigde van die inventarisatie, om het kader als steun in de rug te gebruiken bij een kritische reflectie op en bij doorontwikkeling van het lesobservatie-instrument. Het kader stelt ons in staat om ons (reeds gevalideerde) instrument te toetsen aan de gestelde eisen.

Het toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs is ook ontwikkeld voor de gebruikers van de instrumenten, de scholen en schoolbesturen. Zij kunnen de criteria uit het kader benutten bij het maken van hun keuze voor een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in hun organisatie.

Een gevalideerd observatie-instrument

In onze optiek kan de markt duidelijkheid omtrent dit thema goed gebruiken, dus we juichen het initiatief van de PO-Raad toe. Het Kohnstamm Instituut heeft naar onze mening een doordachte en complete inventarisatie gemaakt van waar een valide observatie-instrument aan dient te voldoen.

Daarbij is het prettig om te merken dat onze verwachtingen vooraf ook daadwerkelijk kloppen en we ruimschoots aan dit nieuwe toetsingskader voldoen. We leveren namelijk een observatie-instrument dat al is gevalideerd op basis van beproefde, wetenschappelijke methoden. Middels dit nieuwe toetsingskader kunnen we dat nu nog beter onderbouwen.