Wereldtop onderwijs in Amsterdam

Roland Philippo 9472

Op 13 en 14 maart komen de toonaangevende onderwijsnaties naar Nederland voor de International Summit on the Teaching Profession. Obama’s idee daarmee wordt zo concreet gemaakt, met onder meer de visie van Andreas Schleicher (OECD). Centraal staat de kwaliteit van de docent.

De Summit is in het leven geroepen door Barack Obama samen met zijn onderwijsminister Arne Duncan. Zij hebben dit gedaan, om wereldwijd de discussie aan te gaan tussen overheden en onderwijsorganisaties over de vraag hoe de kwaliteit van docenten verbeterd kan worden. Wat werkt en waarom? Wie kan waar best practices overdragen aan anderen?

De Summits zijn bedoeld voor ministers, vakbondsleiders en ervaren docenten uit hoogontwikkelde landen, of landen die zich op onderwijsgebied snel aan het ontwikkelen zijn. Het is voor het eerst dat deze Summit buiten Amerika plaatsvindt. De organisatie is in handen van het ministerie van OCW, in samenwerking met de OECD en Education International.

Kennisdeling aanjagen

Het doel van ook deze derde editie van de Summit is om te leren van elkaars expertise, maar ook om er achter te komen wat wel en niet werkt om excellente docenten op te leiden. Met deze kennisdeling willen de betrokken landen een internationaal hoogontwikkeld docentencorps gaan kweken, dat echt klaar is voor de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Door de globalisering en de snelle technologische veranderingen zijn goede docenten van het grootste belang, om studenten voor te bereiden op verantwoordelijk burgerschap en de hoogontwikkelde arbeidsmarkt.

Voor de Summit die in maart in Amsterdam wordt gehouden, zijn 30 landen uitgenodigd die sterk presteren op het gebied van onderwijs, zoals dat blijkt uit de analyses van de OECD. Daarbij zijn vijf landen uitgenodigd die zich in hun kennis- en onderwijsbeleid snel aan het ontwikkelen zijn.

De Amsterdamse Summit zal in het teken staan van onderwijskwaliteit en docentbeoordelingen en heeft dan ook als titel: Teacher quality, including specifically the issues of professional standards and teacher appraisal. Aan het begin van deze Summit zal er allereerst worden gereflecteerd wat in de verschillende landen de stand van zaken is, naar aanleiding van de lessen die men getrokken heeft uit de bijeenkomst in New York in 2012.

Kwaliteit van het docentschap

Er zijn dit jaar drie centrale thema’s. Allereerst: Hoe wordt kwaliteit van het docentschap gedefinieerd door de politiek, het onderwijs en de samenleving? Welke normen worden daarbij gesteld en door wie? Het tweede deelthema is hoe de kwaliteit van de docent gemeten wordt en welke systemen daarvoor succesvol blijken te zijn. Het derde hoofdthema is de vraag hoe de evaluaties kunnen bijdragen aan de verbeteringen van het onderwijs. Daarbij komt ook de vraag op tafel: wat hebben zelf docenten aan deze manier van evalueren?

Aan de hand van concrete ervaringen en initiatieven vanuit verschillende voorbeeldlanden zullen alle thema’s behandeld worden door de internationale delegaties. Aan het eind van de tweedaagse Summit komt naar aanleiding daarvan een slotverklaring van Education International en de OESO.

Leer meer over dit onderwerp op de website van Science Guide.