Daniel Hoopman
Daniel studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde bij Cornell University in New York zijn MBA Strategic Human Resources. Hij heeft als interim P&O’er bij meer dan 50 verschillende organisaties gewerkt.

Werkzaamheden

Gesterkt vanuit zijn praktijkervaring, is hij de grondlegger van het bedrijf. Daniel is in grote mate verantwoordelijk voor de inhoud en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode. Maar hij houdt daarnaast veel andere ballen in de lucht. Hij geeft de klassikale trainingen en richt hij zich onder meer op de verkoop.

Contactgegevens

Daniel Hoopman
Account manager (partner)
Mobiel: 06 - 4625 7844
Telefoon: 075 - 614 8170
E-mail: daniel@ctmeter.nl

De laatste artikelen van Daniel
Hieronder tref je de meest recente blogartikelen aan die Daniel geschreven heeft.

Tijdelijke aanpassing van ons opleidingsaanbod

Roland Philippo 18 maart 2020 7

We willen je graag informeren over een tijdelijke aanpassing in de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer als gevolg van de coronacrisis. De opleiding bestaat uit drie delen, namelijk een software-instructie, een theoriecomponent en een praktijkcomponent.

De startende leraar in het VO

Roland Philippo 16 september 2019 598

In het onderwijs is er momenteel veel aandacht voor de introductie en de begeleiding van startende leraren. Een goede zaak uiteraard, zolang basisbekwame en vakbekwame leraren maar niet vergeten worden. De oorzaak van deze aandacht heeft te maken met het feit dat veel starters na korte tijd het onderwijs verlaten. Starters lopen bijvoorbeeld aan tegen het voorbereiden, plannen en organiseren van de leerstof, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het houden van orde, het voeren van gesprekken met ouders en het uitvoeren van extra taken naast de lesgebonden taken. Ook missen zij een goede begeleiding.

Het gestructureerde interview: interviewen volgens STAR

Roland Philippo 12 juni 2019 1041

De Competentie Thermometer bestaat uit acht verschillende onderzoeksmethoden. Eén ervan is het gestructureerde interview. Bij een gestructureerd interview, ook wel een criterium gericht interview of gestandaardiseerd interview genoemd, houdt de interviewer zich aan een vastgesteld interviewschema.