Daniel Hoopman
Daniel studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde bij Cornell University in New York zijn MBA Strategic Human Resources. Hij heeft als interim P&O’er bij meer dan 50 verschillende organisaties gewerkt.

Daniel Hoopman
Daniel

Partner

Werkzaamheden

Gesterkt vanuit zijn praktijkervaring, is hij de grondlegger van het bedrijf. Daniel is in grote mate verantwoordelijk voor de inhoud en de wetenschappelijke onderbouwing van de methode. Maar hij houdt daarnaast veel andere ballen in de lucht. Hij geeft de klassikale trainingen en richt hij zich onder meer op de verkoop.

Contactgegevens

Daniel Hoopman
Account manager (partner)
Mobiel: 06 - 4625 7844
Telefoon: 075 - 614 8170
E-mail: daniel@ctmeter.nl

De laatste artikelen van Daniel
Hieronder tref je de meest recente blogartikelen aan die Daniel geschreven heeft.

Geen assessment zonder intake gesprek

Daniel Hoopman 17 juni 2021 6622

De intake is een zeer belangrijk onderdeel van een assessment. De intake zorgt ervoor dat de verdere procesgang naar behoren loopt en dat de -mogelijk uiteenlopende- verwachtingen van alle belanghebbenden vooraf duidelijk zijn en op elkaar afgestemd raken. Maar welke vragen stel je dan tijdens een intake? Welke onderwerpen komen zeker aan de orde? In dit artikel wordt een aantal suggesties gedaan vanuit onze eigen beroepspraktijk over de manier waarop een intakegesprek vormgegeven zou kunnen worden. Uit de bovenstaande tekst kun je in ieder geval opmaken dat wij zeer aanraden om een intakegesprek te voeren voorafgaande aan het assessment.

The proof of the pudding is in the eating

Roland Philippo 10 juni 2021 4061

De Competentie Thermometer is al 10 jaar voor het onderwijs beschikbaar en was dus in 2011 in aanleg ‘af’. Na een zorgvuldige pilot, een nieuwe toetsing en bepaalde aanpassingen constateerden we dat het invullen en het rekenwerk op de achtergrond ook ‘gevoelsmatig’ bij alle experts die het instrument inzetten, leidt tot herkenning én erkenning van de uitslag in relatie tot wat zij waargenomen hebben.

Pavlov

Roland Philippo 12 april 2021 4232

Op jonge leeftijd liet mijn dochter zich in de weekends en in de vakanties ’s morgens graag goed verzorgen. Het ultieme ochtendgenot voor haar was om lekker lui op de bank te hangen, televisie te kijken en verwend te worden met een ontbijtje.

Leeractiviteiten

Roland Philippo 29 maart 2021 5272

Een leeractiviteit is een bezigheid die een leerproces in gang zet. Dit wijst erop dat het primair het gedrag van de leerling betreft. Anders gezegd: een leeractiviteit is het gedrag van de lerende (de leerling) om een bepaald leerdoel te bereiken. Een didactische werkvorm daarentegen is gedrag van de leraar dat hij inzet om het leerdoel te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat de leraar weloverwogen kiest voor bepaalde didactische werkvormen, rekening houdend met de leeromgeving, de leerstof en de leerling.