Privacy

Competentie Thermometer respecteert je privacy en al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

In onze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe Competentie Thermometer met dergelijke gegevens omgaat. Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel specifiek voor de Software, de Website en de Nieuwsbrief van Competentie Thermometer.

Algemeen

Over Competentie Thermometer

Competentie Thermometer is een dienstverlener met als doel prestatieverbetering in het onderwijs. Met behulp van de software en de methode van de Competentie Thermometer heeft een getrainde assessor via een iPad-applicatie toegang tot software die ingezet kan worden voor het afnemen van assessments. Competentie Thermometer biedt haar diensten aan via scholen en onderwijsadviesbureaus en niet rechtstreeks aan leraren of leerkrachten.

Gegevens Competentie Thermometer

Competentie Thermometer
Bosakker 5
1901 ZL Castricum
KvK-nummer: 57628955
Telefoon: +31 (0)75 – 614 8170
E-mail: support@ctmeter.nl

Hierna wordt aan Competentie Thermometer gerefereerd als “CT”

De iPad-applicatie van CT

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de iPad-applicatie (software) van CT (bereikbaar via https://app.ctmeter.nl).

Verwerking Persoonsgegevens

CT verwerkt persoonsgegevens van jou als klant. Als klant van CT krijg je een gebruiksrecht op de software. Om deze gebruikersovereenkomst na te komen en om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie), alsmede om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent CT, heeft CT een aantal gegevens van je nodig. In dit kader verwerkt CT de volgende gegevens:

 • Bedrijfsgegevens
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Tijdens het gebruik van de software worden door CT ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening van CT. Deze gegevens kunnen door CT gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding. Afhankelijk van de activiteit die je met de software verricht, verwerkt CT in dit kader de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Loginnaam of klantnummer
 • Tijdstip van handelingen in de software

Rol Competentie Thermometer

Competentie Thermometer verwerkt gegevens van haar klanten (schoolbesturen, scholen, onderwijsadviesbureaus) en is voor die gegevensverwerkingen Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De klanten van Competentie Thermometer zullen met de software op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van gebruikers. In deze relatie is Competentie Thermometer de Verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat Competentie Thermometer in opdracht en op instructie van zijn klant persoonsgegevens verwerkt. De klanten van CT dienen dan ook te worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de AVG. Klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar Competentie Thermometer niet verantwoordelijk voor is.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering

Zoals hiervoor beschreven is CT ten opzichte van de gebruikers van de software niet de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de AVG. Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering kunnen om die reden dan ook niet door CT zelfstandig worden afgehandeld. Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering dienen te worden ingediend bij de klant van CT (de school of onderwijsorganisatie), die gebruik maakt van de diensten en software van CT.

De commerciële website van CT

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de website van CT (bereikbaar via https://ctmeter.nl).

Google Analytics

Op de website van CT wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere) hier worden geraadpleegd. CT heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan CT.

Facebook en Twitter

De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van CT kan worden gedeeld via Twitter en Facebook. Bij het delen slaan Facebook en Twitter cookies op op je computer. Facebook en Twitter kunnen in dit geval tevens persoonsgegevens van je verwerken. Om na te gaan wat Facebook en Twitter met deze gegevens kunnen doen, kunnen de respectievelijke privacyverklaringen van Twitter en Facebook worden geraadpleegd. CT heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Cookies

Zowel door de website als in de software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. CT gebruikt cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee het gebruiksgemak te verhogen. CT maakt ook gebruik van de advertentiedienst van Google (Google Adwords). Google Adwords kan een cookie op je computer plaatsen. CT vraagt je hiervoor om toestemming op het moment dat je de website van CT bezoekt. Je kunt in je browser instellen dat je geen cookies wenst op te slaan op je computer. Je leest bij de Consumentenbond meer over dit proces. Je kunt ook eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Competentie Thermometer heeft een FG aangesteld.

Taken van onze functionaris

Onze FG (Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Officer) is Marten Wilmink. Hij houdt zich onder meer bezig met de volgende zaken:

 • toezicht houden;
 • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • verwerkersovereenkomsten sluiten;
 • vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie afhandelen;
 • interne regelingen ontwikkelen;
 • adviseren over technologie en beveiliging (privacy bij design);
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.

Download onze documenten over privacy en beveiliging

Alle privacy en beveiligingsdocumenten zijn te downloaden in PDF-formaat.

Laatste wijzigingsdatum: 16 februari 2023

Download privacyverklaring (PDF)
Download informatiebeveiligingsbeleid (PDF)
Download procedure datalek (PDF)
Download verwerkersovereenkomst (PDF)