Het afnemen van een assessment

Assessments van De Competentie Thermometer zijn gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze worden op school afgenomen door opgeleide assessoren die daarvoor een iPad gebruiken. We leggen uit hoe het afnemen van een assessment verloopt.

Assessments op een iPad

De iPad als hulpmiddel

Assessments van De Competentie Thermometer worden afgenomen met een iPad. Een tablet blijkt een krachtig instrument waarmee je als assessor achterin de klas vrijwel ongezien je werk kunt doen. De iPad-app dient ter ondersteuning van de assessor (dus niet van de leraar) en regelt het gehele assessment: het treffen van de voorbereidingen, de afname, het opstellen van de rapportage en het verzenden van de rapportage.

1. De intake van het assessment

De intake is de eerste stap in het proces. Na de intake wordt de iPad-app ingezet om onderstaande onderdelen in gang te zetten:

  • Het aanmaken van het assessment;
  • Het versturen van de uitnodiging de betrokkenen (w.o.) de deelnemer);
  • Het versturen van uitnodigingen voor het invullen van de vragenlijsten en overige gegevens;
  • Het monitoren van de voortgang m.b.t. het invullen van vragenlijsten en overige gegevens;
  • Het rappelleren van betrokkenen en respondenten indien nodig.
Meer over de intake

2. Het afnemen van het assessment

Op de dag van afname, zal de assessor op de school of in het klaslokaal waar de les zal plaatsvinden aanwezig zijn. De deelnemer is tijdens de voorbereiding al op de hoogte gebracht, dus de assessor kan achter in de klas gaan zitten om de les te observeren. Een volledig assessment bestaat uit acht onderzoekmethoden. Indien er gekozen is voor een kijkwijzer of een deelassessment, zullen er minder aan bod komen. Tijdens de les helpt de iPad-app met:

Meer over de onderzoeksmethoden

3. Het opstellen van de assessmentrapportage

Het opstellen van de (concept)rapportage gebeurt m.b.v. de iPad en kan dus direct na de afname van het assessment plaatsvinden. Omdat de meeste gegevens automatisch worden verwerkt, beschikt de assessor direct na de afname al over het concept. Dit concept is door de assessor volledig aanpasbaar en zal in de meeste gevallen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de deelnemer.

Meer over de rapportage

4. Het nabespreken van het assessment

De nabespreking vindt bij voorkeur plaats op basis van de definitieve rapportage. Deze definitieve rapportage is voor betrokkenen beschikbaar als pdf-document. Tijdens de nabespreking wordt doorgaans ook aandacht besteed aan de door de assessor geformuleerde ontwikkeltips.

Meer over de nabespreking

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen