Het afnemen van een assessment

Assessments van de Competentie Thermometer zijn gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze worden op school afgenomen door professionele assessoren die daarvoor een iPad gebruiken. We leggen uit hoe het afnemen van een assessment verloopt.

Assessments op een iPad

De iPad als hulpmiddel

Assessments van de Competentie Thermometer worden afgenomen met een iPad. Een tablet blijkt een krachtig instrument waarmee je als assessor achterin de klas vrijwel ongezien je werk kunt doen, waardoor de lesobservatie als gebruikelijk verloopt. De iPad-app dient ter ondersteuning van de assessor (dus niet van de leraar) en handelt het gehele afnameproces af: van voorbereiding, afname, rapportage, nabespreking tot verzending. Hierdoor werken onze assessoren eenvoudiger en zijn ze sneller en objectiever dan zonder het geval zou zijn.

1. De intake van het assessment

Na het ontvangen of verwerven van een opdracht tot het afnemen van een assessment, begint de voorbereiding. Als de deelnemer op de hoogte is gebracht er en datum geprikt is, kan de iPad-app ingezet worden om onderstaande onderdelen geheel of gedeeltelijk te automatiseren:

 • Het aanmaken en in gang zetten van de kijkwijzer of het gewenste (deel)assessment;
 • Het versturen van uitleg en een draaiboek aan de betrokkenen;
 • Het versturen van uitnodigingen voor het invullen van de vragenlijsten en overige gegevens;
 • Het monitoren van de voortgang m.b.t. het invullen van vragenlijsten en overige gegevens;
 • Het rappelleren van deelnemers en respondenten indien nodig.
Meer over de intake

2. Het afnemen van het assessment

Op de dag van afname, zal de assessor op de school of in het klaslokaal waar de les zal plaatsvinden aanwezig zijn. De deelnemer is tijdens de voorbereiding al op de hoogte gebracht, dus de assessor kan achter in de klas gaan zitten om de les te observeren. Een volledig assessment bestaat uit acht onderzoekmethoden. Indien er gekozen is voor een kijkwijzer of een deelassessment, zullen er minder aan bod komen. Tijdens de les helpt de iPad-app met:

 • Een complete kijkwijzer met observatiepunten op de werkplek, inclusief zorgvuldig gewogen normen en benchmarks;
 • Een soortgelijke vragenlijst en checklist voor respectievelijk het gestructureerde interview en de steekproef;
 • Het vastleggen van waarnemingen (bij observaties en steekproef) en antwoorden (bij interview) in vooraf vastgestelde en genormeerde categorieën en indicatoren;
 • Het afnemen van de capaciteitentest, waarbij de iPad aan de leraar wordt overhandigd.
Meer over de onderzoeksmethoden

3. Het opstellen van de assessmentrapportage

Zodra er onderdelen van een onderzoeksmethode zijn ingevuld, wordt die informatie naar onze server verstuurd. Dat gebeurt gedeeltelijk vooraf (zoals bij de 360°-feedback, de persoonlijkheids- en interessevragenlijst), maar vooral tijdens afname van het assessment. Onze server genereert op basis van de ingezette onderzoeksmethoden de omslag, inleiding, inhoudsopgave, inleiding, teksten, uitkomsten, scores, grafieken en ontwikkeltips en zet deze om naar een conceptuele rapportage in de iPad. Deze conceptversie is door de assessor aanpasbaar en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de deelnemer. Tijdens de rapportage helpt de iPad-app met:

 • Verwerking van data in assessmentrapportage;
 • Bewerken van conceptuele rapportage.
Meer over de rapportage

4. Het nabespreken van het assessment

Nadat de conceptuele versie van het rapport naar wens is van de assessor, zal die deze voorleggen aan de deelnemer (leraar) en de resultaten toelichten. Na goedkeuring ontvangen de deelnemer, de opdrachtgever en/of de leidinggevende(n) de definitieve rapportage in PDF-formaat. Indien gewenst kunnen er ingebonden exemplaren worden besteld. Hierover maakt de assessor van tevoren afspraken met de opdrachtgever. Tijdens de rapportage helpt de iPad-app met:

 • Opstellen van de eindrapportage;
 • Versturen van de eindrapportage (PDF of ingebonden exemplaar).
Meer over de nabespreking

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen