Tijdelijke aanpassing van ons opleidingsaanbod

Roland Philippo 18 maart 2020 1683

We willen je graag informeren over een aanpassing in de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer als gevolg van de coronacrisis. Met deze informatie komt de eerdere informatie hierover te vervallen. De opleiding bestaat uit drie delen, namelijk een software-instructie, een theoriecomponent en een praktijkcomponent. We lichten deze hieronder toe:

Software-instructie en theoriecomponent

De software-instructie kun je op twee manieren volgen, namelijk op onze opleidingslocatie in Zaandam of via e-learning. Op dit moment is alleen de e-learning variant mogelijk, deze variant is op ieder moment te volgen. Wat betreft de klassikale training is het zo dat de eerst mogelijke datum voor de software-instructie gepland staat voor dinsdag 27 oktober a.s. (locatie Zaandam). Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis nemen wij begin oktober een besluit over het al dan niet doorgaan van deze sessie. Mocht deze sessie niet doorgaan, dan vermelden we dit op de website. Als alternatief kun je tegen die tijd eventueel ook overstappen op de e-learning. Mensen die zich al hebben ingeschreven, krijgen hierover in dit geval uiteraard persoonlijk bericht. De theoriecomponent betreft zelfstudie, dit vormt dus geen belemmering.

Praktijkcomponent

De individuele praktijkbegeleiding (zie op deze pagina bij “Individuele praktijkbegeleiding’’) vormt het laatste onderdeel van de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer. Bij deze praktijkcomponent word je door één van onze medewerkers begeleid bij de afname van je eerste assessment. Afhankelijk van de afspraken die op jouw school gelden met betrekking tot de corona-crisis zijn er verschillende opties waarop de praktijkbegeleiding kan plaatsvinden:

  • De praktijkbegeleiding vindt plaats op school;
  • De praktijkbegeleiding vindt deels plaats op school en deels online;
  • De praktijkbegeleiding vindt online plaats.

Tijdens de telefonische voorbespreking die aan deze dag vooral gaat lichten we de drie opties nader toe en spreken we af welke werkwijze je voorkeur heeft.

Goed om te weten: de medewerker die jou in de praktijk bezoekt, komt niet eerder dan dat ouders vertrokken zijn en alle leerlingen en leraren al in de klas aan het werk zijn waardoor de anderhalve meter afstand optimaal in acht wordt genomen. De praktijksessie is afgerond voordat de school uitgaat. Ook neemt de medewerker zelf eten, drinken en desinfec

Reacties