Tijdelijke aanpassing van ons opleidingsaanbod

Roland Philippo 18 maart 2020 83

We willen je graag informeren over een tijdelijke aanpassing in de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer als gevolg van de coronacrisis. De opleiding bestaat uit drie delen, namelijk een software-instructie, een theoriecomponent en een praktijkcomponent.

Software-instructie en theoriecomponent

De software-instructie kun je op twee manieren volgen, namelijk op onze opleidingslocatie in Zaandam of via e-learning. Op dit moment is alleen de e-learning variant mogelijk, deze variant is op ieder moment te volgen. Wat betreft de klassikale training is het zo dat de geplande datum voor de software-instructie op 23 juni a.s. (locatie Zaandam) vooralsnog gewoon doorgaat. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis nemen wij begin juni een besluit over het al dan niet doorgaan van deze sessie. Mocht deze sessie niet doorgaan, dan vermelden we dit op de website en verplaatsen we deze sessie naar het najaar. Mensen die zich al hebben ingeschreven, krijgen hierover in dit geval uiteraard bericht. De theoriecomponent betreft zelfstudie, dit vormt dus geen belemmering.

Praktijkcomponent

Bij de praktijkcomponent word je door een van onze medewerkers on-the-job begeleid bij de afname van je eerste assessment. Deze praktijksessie vindt deels plaats in de klas. Gelet op het feit dat de scholen momenteel gesloten zijn, kunnen wij je voor deze praktijksessie nu niet bezoeken. Dit heeft als gevolg dat we de lesobservatie tijdelijk niet gezamenlijk kunnen uitvoeren, ook kunnen we niet aanwezig zijn bij het interview dat je afneemt bij de leraar en kan het eindgesprek niet plaatsvinden. Alle andere onderdelen (documentenanalyse, capaciteitentest, persoonlijkheidsonderzoek, interesseonderzoek, feedbackmeting) kunnen wel doorgaan omdat hiervoor geen bezoek aan je school nodig is. Deze onderdelen kun je zelfstandig doen.

Bovenstaande houdt in dat je momenteel twee van de drie onderdelen van de opleiding geheel kunt afronden (de software-instructie en de theoriecomponent) en het derde onderdeel (de praktijksessie) gedeeltelijk. De resterende drie onderdelen van de praktijksessie (lesobservatie, interview en het eindgesprek met een van onze medewerkers) kun je probleemloos uitstellen tot een later coronavrij-moment op een dag naar wens.

Opleiding volgen

Als je van plan bent om de opleiding te volgen, dan is dit dus nog steeds prima mogelijk, misschien juist nu zelfs wel heel goed. Van verschillende mensen hoorden wij namelijk al dat zij -gelet op vele verschuivingen in hun agenda- de opleiding nu eerder gaan volgen dan oorspronkelijk was voorgenomen. Ter voorbereiding op het opleidingstraject hebben we een uitgebreid telefonisch overleg waarin we alle stappen met je doorlopen en verdere afspraken maken. Tijdens de uitvoering kun je ons uiteraard benaderen voor eventuele vragen.

We horen graag van je als je meer wilt weten over de aanpassingen die we tijdelijk in de trainingsopzet doorvoeren en zien uit naar je reactie via 075-6148170 of sales@ctmeter.nl.

Reacties